Şakir Berki’nin Hayatı ve Eserleri

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        Dedesi Osman Efendi ile babası Ali Himmet Berki’nin yolundan giderek hukuk mesleğini seçmiş olan Şakir Berki kitapları ve yazılarıyla Türk hukuk ilmine kıymetli katkılarda bulunmuş bir hukuk âlimidir ve eserleri dolayısıyla ve temiz şahsiyetiyle hâlen hatırlanmaktadır ve daima hatırlanacaktır. Hayatı hakkındaki bilgilerin ise hukuka hizmetleriyle mütenasip olmadığı açıktır. Bu itibarla hakkında daha fazla bilgi verilmelidir kanaatiyle bu yazı kaleme alınmıştır1.

        1- Ailesi, doğumu, evliliği, çocukları ve ölümü:

        Mehmet Şakir Berki, Cumhuriyet Devri'nin en velût ve âlim hukukçularından biri ve belki de birincisi Ali Himmet Berki’nin üç oğlundan ikincisi olarak Tokat’ta 14 Mart 1915 tarihinde dünyaya geldi2.Esasen dedesi Osman Efendi de kadılık yapmıştı. Bu esnada babası Tokat kadısı vazifesinde bulunuyordu. Annesi ise Tokatlı ünlü müderris ve babasının kayınpederi olan Mehmet Şakir Efendi’nin kızı Ayşe Hanım (?-8 Kasım 1978) idi. Bu vesile ile de kendisine de anne...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele