Göç ve Kadın

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        Göç Olgusu

        Göçler, toplumların yapısını derinden etkileyen yer değiştirme hareketleri olarak kabul edilmektedir. Ancak her toplumun sosyo-kültürel yapısını dengede tutabilmek dolayısı ile de devamlılığını sağlayabilmek için oldukça zorlu bir mücadele verdiği de bilinmektedir. Nüfusun hem azalması hem de çoğalması hareketi, göç olarak tanımlanmakla birlikte değişim sadece sayı ile de sınırlı kalmamakta aynı zamanda nüfusun niteliğinde, yaş ve cinsiyet dağılımında da önemli farklılıklar ortaya koyabilmektedir. En geniş anlamı ile tanımlamak gerekir ise göç siyasi, sosyal, ekonomik, ekolojik, bireysel vb. faktörler ile kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş amaçlı olabileceği gibi yerleşmek amaçlı da olabilen coğrafi, kültürel, sosyal ve ekonomik boyutları olan bir yer değiştirme hareketi olarak tanımlanmaktadır (Yalçın, 2004:13). Göç her toplumda her bireyde farklı sebeplerle ortaya çıkabildiği gibi son derece karmaşık ve etkileri de bir o kadar farklı ve uzun soluklu bi...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele