Göç ve Mülteci Sorunu

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan kitlesel göç hareketleri, son yirmi yılda iki kattan fazla artarak ciddi bir insanlık sorununa dönüşmüş bulunmaktadır. Bugün dünyada 65 milyondan fazla insan, yaşadıkları vatanlarını savaş, baskı politikaları, refah dağılımında görülen eşitsizlikler, yoksulluk ve kıtlık nedeniyle terk etmek zorunda kalarak mülteci konumuna düşmüştür. Bu bağlamda günümüz dünyasında artık göç, büyük oranda “yerinden olmak (edilmeye)” anlamına karşılık gelmektedir. “Mülteci”, “sığınmacı”, “yerinden edilenler”, “vatansızlar” terimleriyle en yoğun şekilde muhatap olmamız bir tesadüf değildir ve tam da bu gerçekliğe işaret etmektedir. Sorun o kadar büyük bir düzeye ulaşmıştır ki çağdaş dönemin en önemli sosyologlarından biri olan Z.Bauman mülteci sorununu inceleyen Strangers at Our Door (Kapımızdaki Yabancılar)  adlı kitabında durumun vahametini ortaya koyan “Mülteci krizi insanlığın krizidir” şeklinde bir tespitte bulunuyor. İnsanlığın krizi; çünkü günümüz ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele