Avrupa Birliği ve İslam ya da Avrupalı Türklerin Geleceği

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        Türkiye Cumhuriyeti’ni idare eden hükümetin son zamanlarda Avrupa ile olan siyasİ ilişkileri gittikçe sertleştirmesi, Avrupa Birliği içinde yaşayan Türklerin geleceğini tehdit eden bir süreci tetikleyebilir. Bu nedenle bu ayki yazımızı, bu mesele üzerine yoğunlaştırdık.

        Türkiye’nin Avrupa Birliği sevdası sürecinde konu “Avrupa Birliği ve din” ise tartışmaya öncelikle Avrupa Birliği’nin ve dinin ne olduğunu kısaca izah ederek başlamak gerekir. Çünkü her iki konu da bizce çok çeşitli yaklaşım ve anlayışlarla dallanıp budaklandığından problemli bir yapıya sahip görünüyor.

        Genel bir anlayışa tutunarak Avrupa Birliği’nin birlik içinde yer alan ülkelerin ortak çıkarları doğrultusunda yapılanan siyasi ve kültürel bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. Bizim nazarımızca bu yapılanmada kafaları karıştırması gereken nirengi şudur: Birliğe dâhil olmada siyasi ve ekonomik çıkarlar mı yoksa kültürel ve dinî yapı mı belirleyici olmaktadır? Bu,  tartışmaya açık bir husus...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele