Prof. Dr. Naciye Yıldız: Manas Destanı (W. Radloff ) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller

Ağustos 2017 - Yıl 106 - Sayı 360


        Manas Destanı ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller ismiyle 1995 yılında TDK tarafından birinci baskısı yapılan eserin 2017 yılında yeni baskısı yapılmıştır. Eser, Türkiye’de Manas Destanı üzerine yapılan ilk doktora çalışmasının ürünüdür. Doktora tezi, Prof. Dr. Umay Günay yönetiminde Naciye Yıldız tarafından hazırlanmıştır. Naciye Yıldız, doktora sonrasındaki çalışmalarını sözlü halk edebiyatı türleri ve özellikle destan üzerinde yoğunlaştırmıştır. 2015 yılında yayımladığı Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar isimli kitabı ile bu alandaki birikimini bilim dünyasına sunmuştur.

        Eseri tanıtmaya başlamadan önce eserin değerinin daha iyi anlaşılması için yazarın ön sözde, Manas Destanı hakkında verdiği şu bilgileri zikretmek gerekmektedir: 

        “Orta Asya Türk boylarından Kırgızlar’a ait olan Manas Destanı, tarihin çeşitli devrelerinin ve kültürlerinin izlerini taşımaktadır. Destan elli civarında zengin ve değerli varyant ile bir milyona yakı...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2017
Türk Yurdu Ağustos 2017
Ağustos 2017 - Yıl 106 - Sayı 360

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele