Türk Ocakları Sivas Şubesi Tarafından Birlik Mecmuası (1923-1924) 91 Yıl Sonra Yeniden Basıldı

Temmuz 2014 - Yıl 103 - Sayı 323

        Türk Ocakları,İstiklal Savaşı'ndan yeni çıkmış Türkiye'de, yurt sathında yaygınlaşmaya başlamıştı. Sivas Şubesi 18 Mart 1923 günü açıldı. Gazi Mustafa Kemal (Atatürk), Sivas Şubesinin açılışı nedeniyle bir tebrik telgrafı çekmiş, Sivas Valisi aracılığıyla da 200 TL. bağışta bulunmuştu.

         

Sivas Şubesi, 23 Temmuz 1923 tarihindeBirlikmecmuasının ilk sayısını çıkardı. Derginin çıkış günü Lozan Antlaşması'nın imza gününe ayrıca II. Meşrutiyet’in ilan gününe denk getirilmişti.

 

Kütüphanelerde dağınık biçimde bulunan Birlikmecmuası, bugüne kadar tıpkıbasım veya çevrimyazı olarak yayımlanmamıştı. 21 sayı çıkmış olan bu tarihi dergi, yayımlanışından 91 yıl sonra 2014'te Sivas Şubesi tarafından eski ve yeni yazı ile birarada basılarak okuyucularıyla buluşturuldu.Prof. Dr. Nazım H. Polat'ın önderliğindeDoç Dr. Ahmet Bozdoğan, Doç. Dr. Yunus AyataveDr.Tayfun Haykır, eski Türkçe olarak çıkan dergiyi, büyük bir özen ve emekle yeni Türk harflerine dönüştürdüler.

 

Aslı ile çevrimyazısıbirlikte verilerek okuma kontrolü imkânı sağlanmış, anlamakta zorlanılan kelimeler için sayfa altında yer alan dipnotlarla günümüz söz varlığındaki karşılıklarına yer verilmiştir.1923- 1924 yıllarında 21 sayı olarak yayımlanan Birlik mecmuasının 19 sayısı Sivas Vilayet Basımevi'nde, son iki sayısı ise Samsun'da basılmıştır.

 

Birlik mecmuası ile genel olarak Türk Ocakları, özel olarak da Sivas Şubesi çalışmaları hakkında bilgi edinildiği gibi; Sivas’ın sosyal hayatı, kültür etkinlikleri, eğitim meseleleri, sağlık sorunları, diğer dernekler, şiir dünyası, sanat etkinlikleri, kadın meseleleri, spor etkinlikleri, bürokratik hareketler vb. konularla okuyucular 1923-24'lü yıllara götürülmektedir.Ömer Bedrettin Uşaklıgil, Eflatun Cem Güney, Cenap Muhyittin Kozanoğlu, Emine Semiye Hanım gibi çok sayıda kalem sahiplerinin yazılarını okuma imkânına kavuşuyoruz.

 

O günkü imkânlarlaŞubede; piyesler sahneye konmakta, musiki toplulukları oluşturulmakta, konferanslar verilmektedir. Sivas Şubesi, başta şehrin valisi olmak üzere bürokratların adeta toplanma yeridir. Halka ücretsiz muayene imkânları sunan Şube, ihtiyacı olanlara ücretsiz ilaç da temin etmiştir.Cumhuriyet'in ilk iki yılındaki nüfus meselesi, yaygın hastalıklar, ciddi eğitim sorunları vb. gibi ülke sorunlarına da şahit oluyoruz. Birlik mecmuası bu türden bilgilerle de bizleri buluşturmaktadır.

 

Hem orijinal hâli eski Türkçe hem de günümüz Türkçesiyle düzenlenip kitap hâline getirilerek yeniden kültür hayatına kazandırılan Birlik mecmuasını, Türk Ocakları Sivas Şubesinden temin edebilirsiniz.

 


Türk Yurdu Temmuz 2014
Türk Yurdu Temmuz 2014
Temmuz 2014 - Yıl 103 - Sayı 323

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele