Darbe Geleneği ve Küresel Kapitalizmin Gölgesinde Bir Teşebbüs, 15 Temmuz

Ağustos 2017 - Yıl 106 - Sayı 360


        Türkiye’de Darbelerin Tarihsel Kökenleri

        Tarihsel süreç içerisinde yöneten-yönetilen, devlet-toplum ve asker-sivil ilişkileri daima önemli olmuştur. Güçlü ve adil bir yönetim tüm toplumlar için idealize edilmiş, bunun sağlanmadığı ya da sağlanılamadığının düşünülüp ileri sürüldüğü zamanlarda ise iktidarın meşruiyeti sorgulanarak mevcut yönetimin alaşağı edilmesi veya iktidarı ele geçirme girişimleri meşru görülmüştür. Daha çok geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde görülen darbeler, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bariz bir artış göstermiş, ülkelerin refahı ve geleceği kötüye gidişin durdurulması ve daha iyi bir yönetim vaadi ile gerçekleştirilmişlerdir. Daha çok Batı dışı toplumlarda gözlenen darbeler sadece iç dinamiklerin harekete geçmesiyle gerçekleşen olaylar olmanın ötesinde birçok gerekçenin bir araya gelmesiyle meydana gelirler. Daha çok iktisadi ve siyasi menfaatler çerçevesinde ortaya çıkan darbeler, dış bağlantıların desteğiyle gerçekleşen girişimler...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2017
Türk Yurdu Ağustos 2017
Ağustos 2017 - Yıl 106 - Sayı 360

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele