Kınalızade Ali Efendi ve Farabî’nin Eserlerinde Devlet ve Toplum Hayatının Zarar Verici Üyeleri: Nevabitler

Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359


        Özet

        Farabî (872-950) ve Kınalızâde Ali Efendi (1510-1572), Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği seçkin düşünürlerdir. Eserlerinde genel olarak ideal devlet ve toplum düzenini işlemişlerdir. Bu çalışmada Farabî’nin “El Medînetü’l Fâzıla” ve “Es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdi’ül-Mevcûdât” isimli eserleri incelenmiştir. Kınalızâde Ali Efendi’nin ise iki ayrı kitap olarak (Ahlak İlmi – Devlet ve Aile Ahlakı) tercümesi yapılan Ahlâk-ı Alâî isimli çalışması değerlendirilmiştir. Çalışmada, açıktan veya gizlice yaptıkları olumsuz davranışlarıyla kamu hayatını tehdit eden kimseler olarak isimlendirilen “nevabitler” konu edilmiştir. Bunlar, ikircikli yapıya sahip, toplumun içten içe düzenini bozan, yumuşak dokulardaki derin kesikler gibi olup ilk etapta lokal yaralar konumundadırlar. Ancak söz konusu türlerin sayıları arttıkça sosyal nizam ve kamu düzeni için tehdit boyutu, dağılma ve parçalanmaya kadar gidebilmektedir. 

        Anahtar Kelimeler: Yönetim, Ahlâk, Nevabit, ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2017
Türk Yurdu Temmuz 2017
Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele