Dünyanın İlk Siyahi Pilotu Ahmet Ali Çelikten: Türk Ordularına Adanan Bir Ömür

Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359


        Özet

        Dünya siyasi tarihinde ırkçılık, sivil alanlardan askerî alana kadar birçok kademede ötekileştirilmiş dinî ve etnik grupların önüne çıkan en büyük engellerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dahi batı toplumlarındaki en büyük sosyolojik sorunların başında gelen ırkçılık Türk-İslam coğrafyasının kültürel ve siyasal kodları tarafından desteklenmemektedir. Tam tersine, tarihsel süreç içerisinde etnik ve dinsel çeşitlilikler millî kimliğimizin kurucu unsurları olarak görülmüşlerdir. Dünyanın ilk siyahi pilotu olan Ahmet Ali Çelikten de bu çeşitliliğin silahlı kuvvetlerimizdeki yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma Ahmet Ali Çelikten’in Osmanlı Ordusu’nda başlayan askerî kariyerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kadar uzanan tarihsel sürecini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada metodoloji olarak tarihsel yöntem kullanılmıştır.

        Anahtar Kelimeler: Ahmet Ali Çelikten, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri 


        İmparato...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2017
Türk Yurdu Temmuz 2017
Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele