Cemil Meriç ve Oryantalizm Üzerine Notlar

Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359


        Giriş

        Cemil Meriç külliyatına bütünlüklü olarak bakıldığında temel problem eksenlerinden birinin, Osmanlı- Türkiye tarihinin Batı ile girdiği ilişkinin mahiyeti olduğunu görmekteyiz. Meriç’in Batı’yı ve onun klasik oryantalizm tartışmalarında salt öteki olarak tanımlanan Doğu’yu ele alışının ana uğraklarını; sömürgecilik, kapitalizm ve oryantalizm incelemesi oluşturur. Meriç’in oryantalizm tartışmalarındaki temel tezi, “kendimizi Batı’nın imal ettiği çarpıtıcı bir aynadan seyrettiğimiz ve bu aynadaki hayale göre inşa ettiğimizdir” (2013; 93). Meriç’in bakış açısı, Türkiye’de hâlen devam etmekte olan modernleşme, kimlik ve aidiyet problemlerine dair tartışmalarda hem evrensel bilim anlayışının önemsenmesi hem de kültürler arası teması vurgulaması bakımından önemlidir.

        Bu kapsamda bu metin, Cemil Meriç’in oryantalizm üzerine düşüncelerini merkeze almaktadır. Meriç’in oryantalizm hakkındaki düşünce sistematiğini ele alırken öncelikle Doğu-Batı kavramlarını nasıl t...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2017
Türk Yurdu Temmuz 2017
Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele