Yolda Olmak: Cemil Meriç’te Düşünsel Metoda Dair

Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359


        Giriş

        Herhangi bir insanı tanımlamak “kimdir” sorusuna verilen yanıtları gerektirir. Fakat Cemil Meriç’in “kim” olduğuna ilişkin yanıtların çoğulluğu, bir uçtan diğer uca uzanan zıtlıkları, kopuklukları Meriç’i tanımlamayı âdeta imkânsızlaştırır. İslamcı, muhafazakâr, sosyalist, Marksist, Batıcı, Doğucu gibi sıfatlar aynı anda Cemil Meriç’i tarif eder haldedir. Bu tanımlanamamazlık durumu, bir yandan Meriç’in yaşadığı yerler, okuduğu okullar, hocaları, tanışıklıkları, kişisel hikayesiyle bir yandan yaşadığı dönemin siyasal iklimi, tarihsel toplumsal koşullarıyla ilintiliyken; diğer yandan ise belki de Meriç’in gayesinin bir neticesidir. Zira Meriç için, “her cevap noksan. Cevaplamak ayıklamaktır” (Meriç, 1987: 17). Cevaplamak, sınırları çizip daraltır. O, sınırların ötesinde, kategorilendirmelerden uzak kalmayı tercih eder gözükmekte; ayıklanıp eksilmeyi istememektedir. Ayrıca onun tanımlanamamazlığı ömrü boyunca yeni dünyalara gitmek, yeni düşüncelerle tanışmak için yol...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2017
Türk Yurdu Temmuz 2017
Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele