Bir Sosyolog Olarak Cemil Meriç

Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359


        Giriş

        Cemil Meriç’e sosyolog denilebilir mi? Elbette önemli bir fikir adamı, üslup sahibi bir entelektüel olan Meriç’i tek başına sosyolog saymak zordur. Onun sosyoloji ile olan ilgisi Batı Avrupa’da modernleşme, sanayileşme, şehirleşme, feodalitenin çöküşü, sömürgecilik hareketleri, burjuvazi ve işçi sınıflarının ortaya çıkışı ile ihtilaller çağı ve ideolojiler gibi konuları ele alışı ve Türk düşüncesi, Türk aydınları üzerindeki fikir ve eleştirileri çerçevesinde ilişkilendirilebilir.

        Cemil Meriç 1965 ve 1969 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji dersleri vermiştir. Bu derslerin Cemil Meriç’in kızı Ümit Meriç tarafından tutulan notları vefatından sonra “Sosyoloji Notları ve Konferanslar” adıyla yayımlanmıştır. Bu notlar Ümit Meriç’in o konuşurken yazabildiklerinden oluşmaktadır.

         “Sosyoloji Notları ve Konferansları” adlı kitap sosyoloji, Avrupa’nın iktisadi, siyasi ve kültür tarihi, Avrupa, Osmanlı ve Türkiye’dek...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2017
Türk Yurdu Temmuz 2017
Temmuz 2017 - Yıl 106 - Sayı 359

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele