Prof. Dr. İlhami Durmuş: Türk Kültürüne Giriş

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        Her kültürün kendine has özelliği vardır. Bozkır kültürünün de diğer kültürlerden farklı yönleri bulunmakla beraber, kültürler; yerleşik, göçebe ve asalak kültürler olmak üzere temelde üç kısımda incelenmektedir. Yerleşik kültürlerde ziraat ön plandadır. Toprağa bağlanan insanlar geçimlerini tarımla sağlamaya çalışmışlardır. Asalak kültürde ise insanların hayatında avcılık ve toplayıcılık en önemli yeri tutmaktadır. Göçebe kültüründe ise hayvan besleme ön plana çıkmaktadır. Türkistan’ın coğrafi ve ekonomik şartları konargöçer kültüre elverişlidir. Burada yaşayan toplumlar bu coğrafi ve ekonomik şartlar neticesinde kendilerine has olan bozkır kültürünü diğer bir adı ile de atlı göçebe kültürü meydana getirmişlerdir.

        Bozkır kavimlerinin kendilerine özgün olarak oluşturduğu söz konusu konargöçer kültürü üzerine yerli ve yabancı birçok araştırmacı tarafından çeşitli çalışmalar yapılmış ve de birçok eser kaleme alınmıştır. Bozkır kavimlerinin tarihi ve kültürü üzerine araştır...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele