Anadolu Açık Hava Müzesi: Halk Bilimcilerin Yarım Asrı Aşan Hayali

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        Her mesleğin bir piri vardır. Mesleğin ilkeleri pirin dünyasından belirir, gelişir. Bu açıdan Dr. Phil. Hamit Zübeyr Koşay, Türkiye’de Cumhuriyet devri müzecilik çalışmalarının öncüsü olmuştur.  Koşay, yeni kurulan Cumhuriyet’in arkeoloji, etnografya, etnoarkeoloji ve bu alanlarla ilgili müzecilik çalışmalarına yön vermiştir. Türkiye’de etnografya müzelerinin kurucusu olan Koşay, müzecilik alanındaki çalışmalarına 1927’de Ankara Etnografya Müzesi’ne müdür olarak atanması ile başlamıştır. Bugün Ankara Etnografya Müzesi olarak anılan bu müzenin başlangıçta Millî Etnografya Müzesi olarak kurulmasına niyet edilmişti. Zaman içinde millî etnografya müzesinin sınırlarının genişletilmesi de hedeflenmekteydi. Buna göre müzede, öncelikle Türkiye sınırları dahilindeki etnografik koleksiyon değerlendirilecek sonrasında koleksiyon ve sergi, Türk kültürünün köklerini sergileyecek şekilde Orta Asya etnografisi ile ilişkilendirilecekti.1 Böylece bir etnografya müzesinin sınırlarını aşan halk...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele