Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar (Hanefilik-Maturidilik-Yesevîlik)

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        Yüce Yaratıcı’nın insanlarla peygamberleri aracılığı ile iletişim kurması şeklinde tezahür eden ilahî dinlerde, bir ileti (vahiy), bir iletilen (insan) ve bir iletenden (Tanrı) söz edilmek durumundadır. Din teorik olarak tek olmasına karşın; muamelatta farklılıkların olması insan unsuru ve toplumsal unsur göz önüne alındığında kaçınılmaz görünmektedir. Din anlayışı muhatabın doğrudan insan olması hasebiyle Tanrı ile insan arasında bireysel bazda ilerleyen özel bir deneyim olmasının yanında toplumdan topluma farklılık gösterir. Türk toplumu, Hz. Muhammed’in VII. asırda ilahî vahiyle müşerref kılınmasının ardından; Arabistan yarımadasından tüm dünyaya dalga dalga yayılan İslam dini ile Emeviler döneminde karşılaşmıştır. Tarihî belgelerden edindiğimiz bilgilere göre Müslüman olmadan önce de dindar ve ahlaki değerlere sahip bir toplum olduğunu bildiğimiz Türkler, yaklaşık olarak iki asırlık bir süreç içerisinde Allah’ın yüce mesajını benimsemiş ve hayatının her alanında içselleştirere...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele