Bireyin Ontolojisi Temelinde Ahlakiliğin Anlaşılması: Mâturîdî Örneği

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        Bu yazıda bir din bilgini olan Mâturîdî’nin düşüncelerinden hareketle bireyin ahlaki yapısının kaynağını/temelini ortaya koymaya çalışacağız. Öncelikle burada geçen iki kavram ile neyi kastettiğimizi açıklamak gerekmektedir. “Bireyin ontolojisi” ifadesi ile kişinin sahip olduğu donanımlarıyla onu kendine özgü bir “varlık” kılan özel yapısından söz ediyoruz. Buradaki ontolojik yön, Aristotelesçi bilim anlayışının yerine geçen rasyonalist ve determinist modern bilim anlayışları cihetinden bireyselleşen/bireyselleştirilen ferdin ontolojisi değildir. Salt olarak, kendisine ait insanî ve aklî donanımıyla öne çıkan ‘birey ontolojisi’dir. Ahlakilik kavramı ile de bireyin sadece ‘kendine özel’ ve biricik donanımıyla ve Mâturîdî’nin yaklaşımıyla, sırf bu açıdan onu kaçınılmaz olarak ahlaki kılan ontolojik yönün gösterdiği /işaret ettiği varlıksal duruma dikkat çekmek istiyoruz. Dolayısıyla burada ele almak istediğimiz bakış açısı ahlaka dinî ya da din dışı bir ‘temel’ arama çabasından fark...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele