Akılcı Bir İmam: Ebû Hanife

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, akıl ve buna bağlı olarak düşünce üretme yeteneğidir. Bu yetenek, ismini varlıklar arasında alaka, bağ kurarak bir hükme varma olgusundan almıştır. Vakıa bütün canlılar eşyaya karşı davranışlarında sistemli bir tutum içindedirler, fakat bu tutumları daha çok güdülerinin ve yaratılıştan getirdikleri ilahî kabiliyetlerin eseridir. Ancak insan bu kabiliyetlerine ek olarak akıl nimetiyle donatılmış ve bu özelliği sebebiyle Allah’ın yeryüzündeki halifesi sıfatını kazanmıştır.

        Mutlak ve külli irade sadece Allah’a aittir. Yüce Allah bu iradeyi “Sünnetullah” olarak adlandırdığı “varlık alemine koyduğu değişmez ilkeler” olarak tezahür ettirmiştir. Bu ilkeleri tanımak, bu ilkeler çerçevesinde olan biteni anlamak ve anlamlandırmak Allah’ın insanoğluna lütfettiği akıl sayesinde gerçekleşir. Yeryüzünün halifesi olmak, halife olarak atayan Yüce varlığın mutlak ve külli iradesinden cüz’i bir yetkiye sahip olmayı da zorunlu kılmaktadır....
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele