Türk Müslümanlığının Mahiyeti, Kaynakları ve Temel Değerleri

Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358


        İslam, yayıldığı coğrafyada karşılaştığı farklı kültür ve medeniyetlerle güçlü bir etkileşime girmiştir.  Bu kültürlerdeki insanlığın ortak mirası olan değerleri korumuş ve yeni bir medeniyetin inşasında onlardan istifade etmiştir. İslam’ı benimseyen topluluklar,  Allah’ın gönderdiği ilahî dini ve onun kaynağını kendi ihtiyaçlarına, bilgi ve kültür düzeylerine göre birbirinden farklı anlamışlar.  Bu durum onların dini yaşama biçimlerine ve dindarlıklarına da yansımıştır. Tarihsel süreçte bundan en fazla nasibini alan milletlerden birisi Türk toplumu olmuştur. Onlar, İslam algılarının inanç, ahlak, ibadet ve sosyal ilişkiler boyutu, kendileri tarafından oluşturulmuştur. Kendilerine özgü bu İslam yorumuna ve dindarlık biçimine Türk Müslümanlığı adını vermekteyiz. Başka bir ifadeyle İslâm'ın Türk kültürü ve örfü ile mezc olmuş, bunlar vasıtasıyla yorumlanmış hâli ve yaşanmış biçimidir. Türk Müslümanlığının mahiyeti, kaynakları ve genel özellikleri, nev-i şahsına münhas...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2017
Türk Yurdu Haziran 2017
Haziran 2017 - Yıl 106 - Sayı 358

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele