Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı

Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357


        Tarihçi ve yazar, değerli dostum merhum Yılmaz Öztuna’nın, aynı ruh iklimini paylaştığı Yavuz Bülent Bâkiler hakkındaki duygu ve düşüncelerini ihtiva eden, aşağıda yer alan görüşlerine, “Yavuz Bülent Bakiler Kitabı”nın “kitabesi” olarak kitabın başında yer verilmiş: 

        “Yavuz Bülent Bâkiler, çağdaş edebiyatımızın seçkin ve belirgin şahsiyetlerindendir. Epik şiirimizin ustası, büyük bir şairdir. Türkçe düz yazısı da şiir gibidir. Akıcı, zevkli, renkli, ahenklidir. Dilimizin zenginliğini, şaşaasını, saltanatını başarıyla yansıtır.

        Yavuz Bülent Bâkiler, kolay yazan, doğurgan, verimli, eski dille velut bir yazardır. Üstün hitabetinin, düzgün şivesinin, doğru telaffuzunun câzibesi, yazılarında da mevcuttur. Engin bir coşkuyla tarihimizin derinliklerine dalar. Adriyatik Denizi’nden Çin Seddi’ne kadar, muhteşem Türk coğrafyasının her yerinde, heyecan ve sonsuz bir sevgi ile dolaşır. Millî kültürümüzün her türlü tezahürünü dile getirir. Türk için çalışır, Türk için üzülür, Türk için sevinir…

        Dilimizin, aziz Türkçenin büyük savunucusudur… Dünyanın en zengin dili olan gerçek ve soylu Türkçeyi, İstanbul şivesini, ağzını, söyleyişini, üslûbunu, deyimlerini, olağanüstü zenginliğiyle kullanır. Türkçenin estetik bakımdan zirvelerinde dolaşıp durur. Böyle bir dilin nasıl heba ve mahvedildiğini yetkiyle anlatır. 

        Yavuz Bülent Bâkiler, yüksek medeni cesareti ile de meşhurdur. Hak yolunda hiçbir pervası yoktur. Doğruyu söylemek hususunda, hiç kimse O’nu engelleyememiştir. Gerçek bir dava adamı, bir büyük adamdır… 

        Yavuz Bülent, mert doğdu, mertçe davrandı, merdane bir hayat yaşadı. Türk için, hizmetten hizmete koştu. Bundan şevk ve zevk aldı. Bundan neş’elendi, neşvelendi. Milletinin şanı, şerefi, yüceliği için, Allah’ın kendisine bahşettiği yeteneklerini, cömertçe, hiç esirgemeden harcadı. Bu çabasından, doğuştan kendisine verilmiş bu misyonu, kabaca brütal şekilde, yoksul ve zevksiz bir dille değil, en yüksek estetik çizgiden kıl kadar ayrılmayarak ifa etti. 

        Küçük adamlar, böyle insanları anlayamazlar. Anlayanlar köşe bucak kaçarlar. Ama böyle şahsiyetler, toplumu etkilerler. İsimleri asırlar boyu unutulmaz. Eserleri nesiller boyu okunur.”

        ***

        Yavuz Bülent Bâkiler, şairdir, yazardır, hatiptir. O, gelenekli şiirimizin öz şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek, şiir dünyasına şahsiyet kazandırmıştır. Sade ve akıcı bir Türkçesi, aydınlık bir üslûbu vardır. Yavuz Bülent Bâkiler, yaşayan Türkçemizin önde gelen isimlerindendir. O, Türkçeye olan hâkimiyeti ile Türkçeyi çok akıcı bir şekilde kullanan, millî kültür ve tarih şuuru ile yoğrulmuş bir zihniyet ve üslûba sahip, her yerde Türklüğü arayan, bulan ve ifade eden şair, yazar ve hatiplerimizin önde gelenlerindendir. 

        Bize göre; Yavuz Bülent Bâkiler, şair ve yazarlığından önce, şuurlu bir Müslüman ve Türk’tür. Millî ve dinî hassasiyetlerini yaşayan, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, ruh ikliminde satırlara, mısralara ve sayfalara yansıtan, fikir ve gönül dünyasında her zaman millî duruş sergilemiş, ahlâklı, hayat çizgisinde hiçbir şekilde seviye kaybetmemiş, süfli zaaf ve tercihlere savrulmamış bir Müslüman Türk aydınıdır. Onu farklı kılan da bu vasıfları, zenginlikleri ve güzellikleridir.

        Hakiki aydın, millî ve dinî değerlerini, inançlarını şahsiyetinin aynası yapan, bunları ruh dünyasında ve gündelik hayatında fire vermeden örnek olarak yaşayandır!

        ***

        “Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı” Yavuz Bülent Bâkiler’in 80. yaşı münasebetiyle, yakın dostu, gönüldaşı, yazar ve dava adamı Sayın Oğuz Çetinoğlu ve hemşerisi emekli Piyade Albay ve araştırmacı yazar Sayın Mehmet Şadi Polat tarafından hazırlanmış ve Yakın Plan Yayınları arasında, Aralık 2016’da yayınlanmıştır. 

        Eseri büyük bir titizlikle ve vefa duygusuyla hazırlayan, fikir ve kültür dünyamıza kazandıran bu iki dosta teşekkürlerimizi sunuyor, hizmetleriniz meşkûr olsun, diyoruz. 

        Eserin içinde yer alan bölüm başlıklar şunlardır: 

        - Takdim (Oğuz Çetinoğlu) 17-19 ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler’in Hayatı 21-82. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler’in Eserleri 83-100. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler’in Makaleleri Bibliyografyası 100-125. ss.

        - Makalelerinden Seçmeler 125-165. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler’in Şiirleri 165-166. ss.

        - Şiirlerinden Seçmeler 167-170. ss. 

        - Yavuz Bülent Bâkiler’in Yaptığı Röportajlar 170-177. ss.

        - Yavuz B. Bâkiler’in Konferans ve Konuşmaları 178-196. ss. 

        - Yavuz B. Bâkiler’in Çinili Câmi’deki Sohbeti 197-209. ss.

        - Hâtıra Yazıları 210-416. ss.

        - Aile Fertleri 210-218. ss.

        - Dostları 219-416. ss.

        - Dostlarından Makaleler 417-457. ss.

        - Hakkında Yazılanlar 458-460. ss.

        - Basın Organlarında Yavuz Bülent Bâkiler

        - Hakkında Yazılan Makaleler 461-505. ss. 

        - Yavuz Bülent Bâkiler ile Yapılan Röportajlardan Seçmeler 506-544. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler İle Yapılan Diğer Röportajların Listesi 545. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler Hakkında Yazılan Kitaplar 546-552. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler ve Eserleri Hakkında Hazırlanan Tezler 553. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler Hakkında Hazırlanan Tezlerin Sunuş Yazılarından Örnekler 554-557. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler’e Gelen Mektuplar 558-566. ss.

        - Yavuz B. Bâkiler’in Dostlarının Ardından Yazdıkları 568-644. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler’e Takdim Edilen Armağanlar 646-647. ss.

        - Yavuz Bülent Bâkiler’in Yazdığı Kitapların Kapakları 649-651.ss.

        - Fotoğraf Albümü 652-664. ss.

        - Dizin 666-680. ss.

        “Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı”nı hazırlayan kadirbilir dostlarımıza emek ve gayretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor, kendilerini gönülden kutluyoruz.

        Yavuz Bülent Bâkiler’e de daha nice yıllar kutlu davasına, fikir, sanat ve kültür hayatımıza yaptığı hizmetlerin devam etmesini diliyoruz. 

        Kendisine sağlık ve âfiyetler niyaz ediyor, Allah her daim yâr ve yardımcısı olsun, diyoruz. 

Türk Yurdu Mayıs 2017
Türk Yurdu Mayıs 2017
Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele