Kutadgu Bilig’de Gönül Üzerine Bir İnceleme

Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357


        Kutadgu Bilig 1069- 1070 yıllarında yazılmıştır. Yazılmaya Balasagun’da başlanmış, Kaşgar’da tamamlanmıştır. Eser bitirilince Karahanlı hükümdarı Tabgaç Bugra Karahan Ebû Ali Hasan Han’a takdim edilmiştir. Bunun üzerine Han, Yusuf’u devlet adamı olarak “Has Hacip” unvanı ile sarayına almıştır. 6645 beyit, yani 13.290 mısradan meydana gelmiş bir “mesnevi” dir. Aruz vezninin 3 “Fa’ûlün”, 1 “Fa’ül” vezni ile yazılmıştır. Dili Doğu (Hâkaniye Türkçesi) denilen edebi Türkçedir. Önce Uygur harfleri ile yazılmış, sonradan Arap harfleri ile kopyalanmıştır. Viyana, Mısır ve Fergana kopyaları mevcuttur (Gülensoy, 2000: 371). 

        Günümüzde birçok sorunun ele alınış şeklinden endişe duyanlar, Kutadgu Bilig’de aynı sorunların yaklaşık “bin yıl önce ne şekilde halledilmiş olduğunu ibretle görüp, onda birçok düşündürücü ve teşvik edici fikirler bulacaklardır” (Arat, 1985: IX). Dolayısıyla Kutadgu Bilig sadece yazıldığı devir için değil, günümüz için de yol gösterici rolüne sahiptir. “...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2017
Türk Yurdu Mayıs 2017
Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele