Küreselleşen Dünyada Türk Ailesindeki Değişim

Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357


        Toplumların en küçük birimi olarak kabul edilen aile kurumunun önemi hem bireyler hem de toplumsal sistemin devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Toplumsal sistemin devamlılığını sağlayabilmesi için aileler büyük ve önemli bir fonksiyon yerine getirmektedirler. Aile kurumu, sosyo-kültürel yapının niteliklerine ve beklentilerine uygun bir şekilde toplumun önceden belirlemiş olduğu akde uygun olarak gerçekleşmektedir. Buna göre aile kurumunun oluşması için akdin kurallarına uymayı taahhüt etmek gerekmektedir. Hısımlık ve akrabalık bağları ile bir araya gelen kadın ve erkeğin bir toplumsal yapı içinde bir bütün oluşturduğu toplumsal yapılar aile olarak tanımlanmakla birlikte, ailenin tek bir tanımını yapabilmek mümkün değildir. Buna göre ailenin evrensel bir tanımı da yapılamaz. Sosyo-kültürel yapıların ihtiyaç ve şartları aile yapılarını, ihtiyaçlarını, evlilik şekillerini, ailenin fonksiyonlarını belirlediği için ailenin tanımı da toplumdan topluma, zamandan zamana farklılık ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2017
Türk Yurdu Mayıs 2017
Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele