Referandumun Düşündürdükleri: Sorular ve Tartışmalar

Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357


        16 Nisan’da yapılan Referandum, Türk Siyasi Tarihi’nde önemli bir dönüm noktası olma özelliğine sahip olarak referandum düşüncesinin ortaya çıkışı, uygulamaya konulması, referandum öncesi tartışmaları, kullanılan dil, savunma ya da reddetme gerekçeleri, bundan sonra oluşacak siyasi oluşumlar ve referandumun hedefleri açılarından bakıldığında üzerinde uzun uzun düşünülmesi gerektiği sonucunu doğurmaktadır.

        Devletleri idare edenlerin ve her ülkenin en doğal arzusu ilerlemek ve gelişmektir. İlerleme ve gelişme hem maddi refah bakımından hem de zihinsel bakımdan demokratik bir toplum olmanın da alt yapısı durumundadır. Çünkü bireysel olarak mutlu, toplumsal olarak da sağlıklı bir yapı, zorunlu olarak bazı koşulların sağlanmasını gerektirir. Bu koşullar adalet duygusu ve fikrinin egemen olması, ekonomik bakımdan temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetleri konusunda kaygıların ortadan kalkması, eğitim konusunda çağın gereklerine uygun imkânlara kavuşulması, inanç özgürl...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2017
Türk Yurdu Mayıs 2017
Mayıs 2017 - Yıl 106 - Sayı 357

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele