Millet ve Milliyetçilik Kitabı Üzerine Birkaç Mülahaza

Nisan 2017 - Yıl 106 - Sayı 356


        Milay Köktürk’ün Millet ve Milliyetçilik (Ötüken Neşriyat, 2016) adlı eseri, özellikle genel kabul hâlini almış milliyetçilik söylemleri başta olmak üzere, milliyetçiliğin mevcut fikrî performansı, düşünce zemini ve Türk milliyetçilerinin hareket tarzlarına değin ciddi tenkitler getiriyor. Uzun süredir bu denli rasyonel ve gerçekçi milliyetçilik tenkidi makaleleri ile karşılaşmadığımızı söylemeli ve buna uygun olarak Milay Bey’in hakkını teslim etmeliyiz. 

        Millet ve Milliyetçilik, Prof. Dr. Milay Köktürk’ün çeşitli dönemlerde yazdığı makalelerinin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmış bir eser. ‘Eleştiri Yazıları 1’ başlığı ile çıkan kitabın, yaklaşık beş kitaplık bir seri olarak peyderpey yayınlanacağını da biliyoruz. Eser, yazarının bir felsefe hocası olması hasebiyle de milliyetçiliğin felsefî ve tarihî zeminini de oldukça açık bir üslupla okuyucunun değerlendirmesine sunuyor. 

        Bizim eserde genel olarak duracağımız nokta, mevcut milliyetçilik anl...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2017
Türk Yurdu Nisan 2017
Nisan 2017 - Yıl 106 - Sayı 356

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele