Entelektüel Üzerine

Nisan 2017 - Yıl 106 - Sayı 356


        Entelektüel, günümüzdeki karmaşık toplum yapısı içinde siyasal, kültürel ve düşünsel bakımdan hayli etkin olan ve vazgeçilmez gibi görünen kişilerden biridir. Toplumun düşünüş ve tavır alış biçimi üzerinde gerçekten şu veya bu ölçüde etkili olduğu gözlenen entelektüelin yükümlülükleri ve nitelikleri konusunda farklı fikirler öne sürülmektedir. Bazıları onun yüksek bir bilgi birikimine ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olduğunu varsayar. Kimileri entelektüeli “var olması gereken bir düşünce adamı”, kimileri de gereksiz kişi olarak görür. Bu bağlamda entelektüel boş konuşan bir şahsiyet olarak değerlendirildiği gibi, çağın sorgulayan zihni olarak da nitelendirilir.

        Entelektüel, tartışmalı bir kavramdır. Tartışmanın nedeni ise bu kavramı tanımlayanların duruş noktalarının ve bakış açılarının çeşitliliği yanında, entelektüelden beklentilerinin de farklı olmasıdır. Bundan dolayı entelektüel kavramının tek bir tanıma sığdırılamadığını görüyoruz. Batılı düşünürlerde ve araş...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2017
Türk Yurdu Nisan 2017
Nisan 2017 - Yıl 106 - Sayı 356

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele