Medeniyet ve Felsefe’ye Dair

Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354


        “Varolmak, değerler üzerine kurulu bir 

        medeniyeti ima eder ve gerektirir.”

        L. Bayraktar


        Medeniyet tasavvuru, son dönem Türk düşüncesinde öne çıkan kavramlardan biridir. İçtimai, iktisadi, edebî, mimari, kültürel, fikri birçok meselenin temelinde medeniyet probleminin yattığının anlaşılması ve söz konusu problemleri kapsayıcı, bütünleştirici bir başlık altında inceleme çabası medeniyet tasavvurunun çağrışım alanını genişletmiştir. Medeniyet ve Felsefe1 adlı eser; Doç. Dr. Levent Bayraktar’ın medeniyet temasına felsefece bakma girişimlerinin bir neticesidir. Medeniyetin felsefi temellerini ve felsefenin medeniyete uzanan geniş çalışma ufkunu ortaya koyan kitap; felsefe ve disiplinler arası çalışmalarda referans niteliğinde bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.

        “Medeniyet nedir? Epistemolojik, etik ve metafizik öznenin medeniyet kurucu ve oluşturucu rolü nedir? Medeniyet tasavvurunda öne çıkması gereken kavram ve süreçler nelerdir? Kim...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2017
Türk Yurdu Şubat 2017
Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele