Trump’lı Amerika’yı ve Dünyayı Ne Bekliyor? Avrasya’da Değişebilecek Dengeler ve Türkistan’ın Güncellenen Jeopolitiği Üzerine Düşünceler

Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354


        Giriş

        Jeopolitik tahlillerde coğrafya, zamanla değişen bölgesel ve küresel güç denklemleriyle etkileşim hâlinde anlamını bulur. Uluslararası düzendeki iktidar hiyerarşisini gözeterek devletleri kabaca, “jeopolitik önem atfediciler” ve “jeopolitik önem atfedilenler” şeklinde bir tasnife tabi tutabiliriz. İlk grupta yer alan sistemin temel oyuncuları, güvenliklerini pekiştirmek, kaynaklardan yararlanmak yahut rakiplerine karşı muhtelif avantajlar sağlamak gibi sebeplerle nüfuz alanlarına dâhil etmeyi gerekli gördükleri bölgelere özel bir değer verirler/jeopolitik anlam yüklerler. Birden çok büyük gücün aynı anda gözünü diktiği coğrafyalar ise ciddi mücadelelerin arenalarına dönüşürler. 

        İkinci gruptaki devletler, dış politikada kapasitelerine göre farklılaşan davranışlar sergilerler. Kuvvetli, ancak büyük güç statüsüne erişememiş bölgesel aktörler, yakın çevrelerinde cereyan eden mücadelelere taraf olup önemli saydıkları hedeflerle ilgilenebilirler. Bu durum...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2017
Türk Yurdu Şubat 2017
Şubat 2017 - Yıl 106 - Sayı 354

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele