Siyasal İslam - Modernizm: “Ayşecik” Filmi Tadındaki Tartışmada “Göle Ekolü” mü, Yeni Gökalpçiliğin “İstenmeyen” Dışavurumu mu?

Ocak 2017 - Yıl 106 - Sayı 353


        Özet

        Batı-dışı modernlik olgusunun yerellik- yerelleşmeyle birleşip, ilgisini, Batılı modernlik kuramlardan özgün toplumsal pratiklere, modernliği okuma biçimlerine yönelttiğini vurgulayan Göle, böylelikle, sosyal bilimlerce henüz biçimlendirilmemiş, tanımlanmamış alanlara girildiğini kaydetmektedir. Dolayısıyla Batı- dışı modernlik olgusu, yerelleşme- melezleşme ilişkisi üzerinden, Batılı modernleşme süreçlerine utangaç bir dille de olsa başkaldırmayı içermektedir. (Göle, 2004: 58) Eğer Nilüfer Göle, Gökalp’in, “Medeniyet okunacak bir kitap her sayfasını milletlerin harsları yazacak” şeklinde ifade ettiği ünlü tezini, hayli geç bir vakitte keşfettiyse, dile getirdiği modernleşme kuramı, Gökalpgil terminolojinin revaçtaki bilimsel tartışma konuları doğrultusunda çağcıl bir yorum sunmaktan ileri geçmez. “Biz geleneklerimizi bugüne taşınabilir, yaşanabilir hale getirmezsek unutulur. Modernlik, geleneklerin dokunulmaz kılınıp yitirilmesi değil, zamana uyarlanabilmesidir. Bi...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ocak 2017
Türk Yurdu Ocak 2017
Ocak 2017 - Yıl 106 - Sayı 353

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele