Azerbaycan Siyasi Önderlerinden Ali Merdan Topçubaşı’nın Arşivi

Aralık 2016 - Yıl 105 - Sayı 352


        Azerbaycanlı dostum Ramiz Abutalıbov ilerleyen yaşına rağmen önemli eserlere imza atmaya devam etmektedir.1 Paris’te farklı yıllardaki iki vazife döneminde Azerbaycan siyasi muhacirlerinin yakınlarıyla kurduğu samimi ilişkiler sonucu temin ettiği belgeleri memleketine getirip Azerbaycan Devlet Edebiyat ve İncesanat Arşivi ile Devlet Arşivi’ne vermiştir. Azerbaycan’a getirdikleri ve Paris’te çeşitli araştırma merkezlerinde mahfuz tutulan vesikaları Salavat İshakov ve Georgi Mamulia ile birlikte değerlendirip Azerbaycan’ın siyasi tarihi bakımından son derece önemli eserler ortaya koymuşlardır. Arşivlere verdiği vesikalara dayanarak arkadaşlarıyla müştereken ve Cemil Hasanlı da, müstakil monografiler, Azerbaycan siyasi muhaceretinin tarihini, karşılıklı mektuplaşmaları ihtiva eden eserler yazmışlar ve belge neşirleri yapmışlardır. Bu eserlerin tamamı araştırma ürünü değerli çalışmalardır.

        Abutalıbov’un memleketine getirdiği vesikaların ağırlığını Paris Barış Konferansı’nda ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2016
Türk Yurdu Aralık 2016
Aralık 2016 - Yıl 105 - Sayı 352

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele