Ahmed Yesevî

Aralık 2016 - Yıl 105 - Sayı 352


        Ahmed Yesevî, Orta Asya’daki siyasi ve iktisâdi yapının hızlı değişime uğradığı bir dönemde yaşamıştır (1093-1166). Melik Şah’tan sonra Aşağı Türkistan ile Horasan’ı birleştiren Sultan Sencer’in ölümünün ardından ortaya çıkan Selçuklulardan kalan boşluğu Harzemşah Devleti doldurmuştur. Bir müddet sonra Yesevî’nin yaşadığı bölgeye Selçukluların himaye ettiği Karahanlılar hâkim olmuştur. Karahanlılar da önceki yönetimler gibi ilim adamlarının çalışma sahalarını genişlettiler. Böylece Doğu Türkistan ve Orta Asya’da önemli kültür merkezleri kuruldu. Orta Asya İslam kültürü bu dönemde önemli sayılacak derecede gelişmeler göstermiştir. Ahmed Yesevî de bu ortam içinde ilmî ve tasavvufî gelişmesini sağlamıştır. (Köprülü, 2003: 219; Arnold, 1343: 223-224). 

        Ahmed Yesevî hakkında detaylı bilgiye sahip olmamız için biraz gerilere gitmek gerekmektedir. Horasanlı bir Türk olan Eba Müslüm’ün öncülüğünde İranlılarla Türkler, ortak düşmana karşı inançta ve siyasette birleşerek, Ehl...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2016
Türk Yurdu Aralık 2016
Aralık 2016 - Yıl 105 - Sayı 352

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 8 TL

Sayının Makaleleri İncele