Tehdit Altındaki “Kültür”

Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351

“Bir cemiyetin kültürü, bir arada yaşayan insanların hayatın muhtelif problemlerine karşı denedikleri çözüm yollarından meydana gelmiştir. Bu çözüm tarzlarının bir kısmı zamanla sabit hâle gelerek cemiyetin bütününe mal olur ve onun kültürünü teşkil eder. Mamafih, sosyal ilimlerde kültürden bahsedilirken bu müşahhas alet ve usullerden ziyade onların arkasında mevcut bulunduğu farz edilen manevi unsurlar (inançlar, norm ve kıymet sistemleri) anlaşılır. Çeşitli cemiyetleri kültür bakımından ayırt eden şey onların kullandıkları alet ve vasıtalardan ziyade bu alet ve vasıtaların gerisindeki zihniyet ve manevi kıymetler bütünüdür.”
        Bir milleti var eden, onu diğerlerinden kendine özgü değerleriyle farklı kılan ve tarih sahnesinden istikbale uzanan süreçte yer edinmesini ve mevcudiyetine karşı olan tehditleri bertaraf etmesini sağlayan ana unsur “kültür”dür. Kültür, bir milletin ortak değerlerinin, tutum ve davranışlarının bütünüdür ve millî bir karaktere, millî bir muhtev...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2016
Türk Yurdu Kasım 2016
Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele