“100. Yılında Balkan Harbi” Kitabı Işığında Balkan Savaşı’na Kısa Bir Bakış

Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351


        Türkler, Hunlar döneminden itibaren devamlı olarak Batı’ya yönelmiş olup, Osmanlı ile birlikte bu yönelim ayyuka çıkmış, bir nevi “Kızılelma” hâline gelmiştir.1 “Balkan” kelimesi de Türkçe bir kavram olmakla birlikte, sıradağ ve ormanlık dağ anlamına gelmektedir. Bölgenin İslamiyet ile de tanışmasına vesile olan Türkler, o coğrafyada silinmesi mümkün olmayan derin izler bırakmıştır. Asırlardır o topraklarda yaşayan, o toprakların yerlisi mesabesinde olan Türkler, yaşanan tüm talihsizliklere rağmen, bu coğrafyayla ilgili herkesten daha fazla söz söyleme hakkına sahiptir2. O yüzden Balkan coğrafyasından kopuşumuzun hikâyesini iyi bilmemiz, doğru değerlendirmeler yapmamız açısından elzemdir. Bu hâl muvacehesinde Türk Yurdu dergisi, bu ihtiyacın farkına varıp böyle bir çalışmayı istifademize sunmuştur. 

        Eser, Türk Yurdu dergisinin, “100. Yılında Balkan Harbi Özel Sayısı” (Cilt: 32, Sayı: 303, Kasım 2012) yazılarından, Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir’in editörlüğünde derlen...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2016
Türk Yurdu Kasım 2016
Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele