2016 Yılında Doğumları Kutlanan 19 Hakas Edebiyatçısı

Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351


        Dünya üzerinde en geniş coğrafyalardan biri olan Avrasya topraklarında ezelden beri nice halk yaşamaktadır. Bu bölgenin üzerinde yaşayan halkların ortaya koyduğu sözlü veya yazılı kültürün içinden zamanla esas itibarıyla birer edebiyat gelişmiştir. Söz konusu bu engin kıtada mevcutların içinde, Türk boyları tarafından yüzyılların süzgecinden geçirilerek oluşturulan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri önemli bir yere sahiptir. 

        Söz konusu Türk boylarının bazıları, Sibirya coğrafyasının yerlisidir. Türklerin en eski ata yurdu olarak kabul edilen bu sert iklimli topraklarda yaşayan bu toplumlar, sayıları az da olsa özellikle İslam öncesi devre ait çok zengin sözlü kültüre sahiptir. Bu kültür hazinesi, insanlığa ait mirasın ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayı bir zamanlar İç Asya sahasında Hun, Köktürk ve Uygurların ardından büyük Kağanlık kurmuş olan Yenisey Kırgızları soyundan gelen Hakasların günümüzde çok sayıda çağdaş edebiyatçısı vardır. Sözlü halk kültüründen be...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2016
Türk Yurdu Kasım 2016
Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele