Geleneğin ve Dilin Muhafazası

Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351


        İçinde bulunduğumuz kapitalist sistem, son zamanlarda yeni bir kavram bulmuş ve mal bulmuş mağribi gibi sarılmıştır: Küreselleşme. Küreselleşme ekonomik gelişmenin doğal bir sonucu olarak görülebilir ve görülmektedir. Hatta bazılarınca küreselleşmeye karşı olmak akılsızlık ve aptallık derecesine varan karşılıklar bulmaktadır. Oysa bu, kendi sınırları dışına taşıp, az gelişmiş ülkeler için kapitalizmin bulduğu yollardan biridir. Doğru değerlere ve ilkelere dayanmadığı sürece de az gelişmiş ülkeleri mazlumlaştırmaktan başka bir sonucu da olmayacaktır. 

        Gelinen teknolojik duruma bakıldığında küreselleşme zorunlu bir sonuç olarak görülmekle birlikte, sisteme uyum sağlayıp “bir kaşık bal da ben alırım” mantığı ile ona katılmaya çalışmanın üzerinde düşünülmesi ve irdelenmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu husus küreselleşmeye hemen karşı olalım ve duralım demek değildir. Sadece durup düşünmek ve neye mal olacağını değerlendirmek gerekir demektir. ...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2016
Türk Yurdu Kasım 2016
Kasım 2016 - Yıl 105 - Sayı 351

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele