Sahih Bir Tarihî Roman Örneği: Berzem

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        “...İlerleyen yaşına rağmen Halife’nin huzurunda dinç ve mağrur bir şekilde duran Kaşgarlı, hiç istifini bozmadan sakin sakin cevap verdi:

        Buhara’nın sözüne inanılır imamlarından birinden ve Nişaburlu başka bir imamdan işittim. Her ikisi de senetleriyle bildiriyorlardı ki, Peygamberimiz (S.A.V), kıyamet alâmetlerinden, âhir zaman azaplarından ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkışından söz ederken, ‘Türk dilini öğreniniz, çünkü onların saltanatı uzun sürecektir’ buyurmuşlardır. İmdi, bu hadis doğru ise Türk dilini öğrenmek vacip olur. Yok eğer aslı yoksa bile, hâli ve istikbali gören herkes için akıl ve marifet, bu dili öğrenmeyi emreder.”(sy.63)

        Son yıllarda özellikle sinema ve televizyon projelerinin konusunu “tarih”ten alıyor olması, tarihe olan ilgiyi de bu nispette arttırıyor. Tarihî şahsiyetlerin aynı isimler ve tarihte oynadıkları rol ile sahneye aktarıldıkları, ancak bu aktarım hâlinin bazı projelerde yalnızca isimden öteye bir anlam ifade etmediği, tarihî ge...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele