Öğrenme ve Yöntem Seçimi

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        Eğitimin önemini bilen ve eğitime yatırım yapan toplumlar hiç kuşkusuz gelişmiş toplumlardır. Bu toplumlar hem günümüze hem de geleceğe yön veren toplumlardır. Kültürel birikim sağlayabilen ve bunu süreklilik hâline getirebilmiş insan topluluklarının bilim ve teknolojiye ulaşmaları ve bunları üstünlük sağlamada kullanmaları tarihsel bir gerçektir. Gelişmişliğe temel oluşturan bir dizi süreç içinde eğitim süreci ve bu sürecin niteliği önemli bir yer tutar. Çünkü kalkınmayı sağlayan faktör; eğitilmiş, nitelikli insan gücüdür. Nitelikli insan gücü eğitimin ürünüdür. Yani eğitim yoluyla nitelikli insan yetiştirilir. Yetiştirilen insan, kalkınmanın temel öğesini oluşturur. O hâlde, eğitim sürecine ve bu sürecin temel dinamiğini oluşturan öğrenme, öğretme yöntemlerine özel bir önem verilmelidir. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış, neyin yapılmasının uygun olacağı konusunda sağlıklı tercihler yapılması, alınan eğitimin niteliği ile yakından ilgilidir. 

        Eğitim, bireyin davranı...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele