Türkiye’nin Eğitim Politikası

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        Eğitime Dair Çok Şeyler Yapılmaktadır 

        Dünden bugüne geldiğimizde şunu ifade etmek mümkündür: Eğitim önem verilen bir alandır. Özellikle iki binli yıllardan bu yana eğitim için azımsanmayacak ölçüde kaynak harcanmaktadır. Bütçenin en büyük payı eğitim için ayrılmaktadır. Yeni okullar yapılmakta, öğretmen sayısı artmakta, müfredatlar değişmektedir. Teknoloji kullanımı yaygınlaşmakta, ders kitapları yenilenmektedir. Ulusalar arası eğitim kurumlarıyla bağlantılı faaliyetler yürütülmekte, ortak programlar düzenlenmekte, diplomalar verilmektedir.

        Türkiye’de Eğitime Karşı Türkiye’nin Eğitimi 

        Kısacası eğitime dair Türkiye’de bir şeylerin yapıldığı yadsınamaz. Ancak yüzleşmemiz gereken gerçek şu ki; Türkiye’de eğitim adına yapılanlardan Türkiye’nin eğitimi diyebileceğimiz ürünler, renkler, sonuçlar çıkmadı. Enderun Osmanlı’nın okuluydu, Ahilik Selçuklu medeniyetinin kurumuydu. Millet mektepleri, köy enstitüleri de yeni kurulan Türkiye’nin okuluydu....
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele