Eğitim Öğretimde Birlik “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na gelmeden önce Türk eğitim tarihine kısaca göz atmak gerekir. Türklerde bilginin -hâlen değişik şekilde devam eden- sözlü nakillerle yayıldığı bilinen bir husustur. Yalnız bu şifahî kültür naklinin gelişigüzel oluştuğunu söylemek isabetsiz olur. Çünkü Türklerde, Tanzimat’a kadar eğitim sistemi elit insan yetiştirmek üzerine dayalı idi. Elit insan; bilgili, donanımlı, cesur, güvenilir insandı. Sözlü bilginin kaynağı bu tip insanlardı. Bunlara genellikle alp unvanı ile anılırlardı. Alp insan tipine, daha sonraları, dinî (İslami) nitelik kazandırılarak devam edilmiştir.

        Türklerde, kâmil manada, ilk alfabe Orhun Yazıtları ile karşımıza çıkar (VIII. yy.). Yazıtlarda kullanılan dilin işlenmiş bir dil olduğunda şüphe bulunmamaktadır. İşlenmiş bir dilin millî bir alfabeyle yazıya geçirilmesi sözlü bir kültürle mümkün olamayacağı aşikârdır. Demek oluyor ki eski Türklerde teşkilatlı (örgün) eğitim sistemi bulunmaktaydı. Ancak bu si...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele