Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarih Öğretimi ve Millî Kimlik

Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350


        Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte, yeni devletin yasal temellerinin atılması ve bu yöndeki yasaların yeni devleti temel niteliklerini oluşturacak şekilde hızla çıkarılması ile devlet yeniden şekillendirilmiştir. Devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak ilan edilmesi ile birlikte saltanat ve hilafetin kaldırılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu, Medeni Kanun, Harf İnkılabı ve diğer inkılaplar yeni devleti Batılı anlamda şekillendirmeye başlamıştır. Yeni devletin yeni insanını yetiştirmek için devletin okullarında verilen eğitimin, belirlenmiş olan yeni hedeflerle uyumlu hâle getirilmesi için eğitim sisteminin ve programlarının yeniden oluşturulması bir zorunluluk hâlini almıştır (Aslan, 2012).

        Türkiye’deki egemen eğitim ideolojisi, yirmili yıllarda, yeni Türk ulus devletinin inşası sürecinde şekillenmiştir. Bu ideoloji, Türk devletine yön veren ve toplum yaşamına damgasını vuran milliyetçilik ve Batı medeniyetinin kurumları, değerleri ve zihniyeti ile tamamen kabul ed...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2016
Türk Yurdu Ekim 2016
Ekim 2016 - Yıl 105 - Sayı 350

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele