Bir Fikir ve Kültür Dergisi Türk Yurdu

Ocak 2016 - Yıl 105 - Sayı 341

        BİR FİKİR VE KÜLTÜR DERGİSİ TÜRK YURDU

        Toplumların bunalımlı günlerinde düşünce arayışları artar. Bunu, felsefe tarihinin dönüm noktalarında açıkça görebiliriz. Türk Yurdu, Türk milletinin son bunalım döneminde, bir fikir hareketinin merkezi olarak doğmuştur. Bu merkezde kurucu unsur olan Türklerin, yıkılmakta olan İmparatorluk’un içinden Türkçülük etrafında birleşerek kurtulabilecekleri işlenir. Dönemin fikir adamları, düşüncelerini ilmî ve felsefi bir zeminde tartışırlar; savundukları fikirlerin tarihî ve kültürel gerçeklikle uygunluğu ve tutarlılığına özen gösterirler. Türk Yurdu, 1911 yılından beri 105 yıldırTürklük hakikatine dayanılarak üretilen fikirlerin merkezi olmayısürdürüyor. Hareket noktası ve önceliği, dünya üzerinde Türk adı verilen gerçekliğin kendisidir. Bu gerçekliğin insan, tarih, kültür, dil, edebiyat, coğrafya, felsefe, sanat, din, inanç, hayat gibi boyutları, ilmî ve felsefi olarak incelenmeye devam edilmektedir. Türk Yurdu, önceliği Türklük olan bir fikir ve kültür dergisidir. Türk milletinin istikbalini ilgilendiren her konunun nitelikli bir şekilde tartışıldığı bir düşünce ve bilim zemini olmaya devam etmektedir.

        Türk milleti, maalesef tarihteki görkemli başarılı günlerinden uzaklaşmış gibi görünmektedir. Bir bakıma, bunalım çağımız hâlâ devam ediyor. Göreceli birtakım başarılar görülse de beklenen veya olması gereken başarılar yakalanamamaktadır. Bir millet için başarı, karşısındaki rakip güçleri yenebilmeye ve aleyhine düzenlenen oyunları bozabilmeye bağlıdır. Anadolu’yu vatanlaştıran Selçuklu Türkleri, bir taraftan imar yaparken bir taraftan da Bizans’ın ve Haçlıların bütün oyunlarını bozabildiyse bugünkü Türkler de başlarına açılan bütün belaları rahatlıkla savabilmelidir. Bu ancak donanımlı, kararlı, tutarlı ve başarılı bir yönetimle yapılabilir. Yönetimin ufku ise yaratıcı bir düşünce dünyasından beslenerek genişler. Maalesef Türkiye’de bilim ve felsefe alanında kısırlık bir türlü aşılamamaktadır. Bunun sebepleri mutlaka iyi analiz edilmeli ve Türkiye’nin geleceğini kuracak bir yaratıcı kültürel ortam kurulmalıdır. Türk Yurdu, bütün endişeli aydınlara açıktır ve bu görev,Türkiye’nin istikbaline önemli bir katkı sağlayacaktır. Milliyetçi düşüncenin zenginleşmesi de buna bağlıdır.

        Türk Yurdu, öncelikli olarak Türk milliyetçiliği düşüncesine bağlı sanat, bilim ve düşünce insanlarının ürünlerini sizlere sunmakta;Türkiye’de kültürün zenginleşmesine katkıda bulunan çalışmaları okuyucusu ile paylaşmaktadır. Bu sayımızda, sizlere yeni eserler tanıtıyoruz. Özellikle Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından hazırlanan İpek Yolu isimli eser dikkatleri çekecektir. Kültürün dinamikliği ve üretkenliği ilgiye ve desteğe bağlıdır. Son bir yılda çok sayıda eser hepimizin ilgisine sunuldu. Biz bunları görmezden gelerek kuraklıktan şikâyet edersek haksızlık olur. Şikâyet edilecek konularla ilgili olarak da yapacağımız şey, bilimsel tahliller olmalıdır. Bu sayımızda, geçen yılın farklı yönleri ehil kalemler tarafından değerlendirildi. İlgiyle okuyacağınızı ve paylaşacağınızı umuyoruz. Bu ay aynı zamanda, Ocak Tarihi bölümünde Dr. İbrahim Karaer’in hazırladığı “Türk Yurdu Dergisi, Türk Ocakları Derneği, Türkçülük, Turancılık ve Dış Türkler” konulu yazıyı seri olarak sunmaya başlayacağız. Böylece genç kuşaklar,Türk Yurdu’nu kökleriyle birlikte görme imkânına kavuşacak.

        Yeni yılda,daha doyurucu bir Türk Yurdusunabilmek ve daha çok okuyucuya ulaşabilmek dileğiyle hoş ve sağlıklı kalın…


Türk Yurdu Ocak 2016
Türk Yurdu Ocak 2016
Ocak 2016 - Yıl 105 - Sayı 341

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele