Dosya Takdim: Tarihî, Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Ermeni Meselesi

Nisan 2015 - Yıl 104 - Sayı 332

        Osmanlı’nın son dönemlerinde, Ermeniler üzerinde büyük oyunlar oynandı. Ermeni çeteler, 1915’ten çok önce çeşitli yerlerde örgütlenmiş ve emperyalist güçlerden destek almaya başlamışlardı. Sonuçta isyana kalkışan Ermenilerin, Türklere karşı pek çok saldırı ve katliama giriştiği görülür. Bunun çok sayıda şahidi ve belgesi vardır. Osmanlı Hükûmeti, bu isyan ve katliamları önlemek için resmî olarak tehcir yolunu kullanmıştır. Günümüzde, bu olaylar çarpıtılarak sözde soykırımı tanıma dayatması yapılıyor. Bazı odaklar, “İttihat ve Terakki Türkçülük yaptı, o yüzden bunlar başımıza geldi.” propagandası yapıyorlar. Bunun doğru olmadığını, İttihat ve Terakki’nin sonuna kadar bütün unsurlarıyla Osmanlı’nın dağılmaması ve ayakta kalması için çaba sarf ettiğini herkes iyi bilmelidir. Bu tarihî bir gerçektir. Ermeniler de emperyalist güçlerden Osmanlı Devleti’ni yıkma planları içinde tahrik ve teşvik görmüşlerdir. Tehcir, bunun sonucudur; Türklerin “millet-i sadıka” olarak gördükleri bir unsur olan Ermenilerin saldırılarından kendilerini koruma çabasıdır.

        
Türk Ocakları Genel Merkezi ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 28 Mart 2015’te Adana’da düzenlenen bilgi şöleninde, Ermeni meselesi, birçok yönüyle ortaya kondu. Açılış konuşmasında, Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, Ermeni meselesi hakkında Türkiye’de çalışan pek çok uzman olduğunu, bunların arasında özellikle Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın büyük hizmetler yaptıklarını ve önemli arşiv belgelerinin yayımlandığını belirtti. Bu belgelerde, öldürülen 500 binden fazla Türk yer aldığını ve bunlarla alakalı olarak hiç kimsenin özür dilemediğini, ancak geçen yıl Ermenilere bir taziye mesajının yayımlandığını hatırlattı. “Türk milleti büyük bir millettir ve yaşadığı acıları ortaya dökmeyi sevmez.” diyen Genel Başkan Prof. Dr. Öz, buna karşın haklı olduğumuz davayı en iyi şekilde anlatmamız gerektiğini ifade etti. Bu vesileyle Türk Yurdu olarak Nisan sayımızda meseleye ilişkin küçük bir dosya çalışmasını okuyucularımızın istifadesine sunmak istedik. Dosya için değerli katkılarından dolayı başta Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, Prof. Dr. Recep Karacakaya, Doç. Dr. Faik Elekberov ve Ömer Özcan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.


Türk Yurdu Nisan 2015
Türk Yurdu Nisan 2015
Nisan 2015 - Yıl 104 - Sayı 332

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele