Türk Ocakları Genel Merkezi Basın Açıklaması

Mayıs 2009 - Yıl 98 - Sayı 261

        AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİMİZİN TAHRİP EDİLMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ

         

        ABD Başkanı Obama, Türkiye ziyareti sırasında yaptığı konuşmalarda bizim için büyük önem taşıyan bazı konulara değindi ve beklentilerini açıkladı. Yapılan görüşmelerde bunlarla ilgili neler konuşulduğu bilinmemekle beraber, Obama’nın sözlerinden millî çıkarlarımıza ve temel politikalarımızla bağdaşmayan bazı taleplerle karşı karşıya olduğumuz anlamı çıkıyor.

         

        Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi bağlamında Türkiye’nin siyasî açılımlar yapmasını ve ilk adım olarak sınır kapısını açmasını istiyor. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının beşte birini ve Karabağ’ı işgal ettiğini, bir buçuk milyon Azerbaycan Türkünü topraklarından ayrılmaya mecbur bıraktığını görmezlikten gelmek, Ermenilerin hukuk, adalet ve insanlık dışı uygulamalarını onaylamak anlamına gelir.

         

        Yaşanan facianın mağduru Azerbaycan halkının Türkiye ile ilişkilerini, tarihî ve kültürel bağlarını dikkate almadan bu talebin yapılması şaşırtıcıdır. Yeni başkanın uluslararası ilişkilerde yeni ve temiz bir sayfa açarak Dünya’ya barış ve adalet getirme vaatleriyle kesinlikle bağdaşmamaktadır.

         

        Türkiye’nin Azerbaycan’ı dışlayarak, ilişkilerini dinamitleyerek birilerini mutlu etmek adına Ermenistan’a ve dostlarına bu tarz bir jest yapmaya kalkışması tarihî bir hata olur. Azerbaycan başta olmak üzere, Türk Dünyası’yla ilişkilerimiz onarılması imkânsız bir yara alır. Türkiye’nin inisiyatifiyle Kafkasya’da kurulması mümkün dengeler yıkılır. Azerbaycan ile sadece manevî ve kültürel ilişkilerimiz değil, karşılıklı ekonomik çıkarlarımız da bu yanlışın ağırlığı altında ezilir.

         

        Türkiye’yi yönetenlerin tarihî bir facia anlamına gelecek bu tarz bir yanlışın sorumluluğunu yüklenmeyeceklerini, basiretli ve dikkatli olacaklarını, gerçekleri doğru algılayacaklarını, birilerinin telkin ve yönlendirmesiyle yanlış yapmayacaklarını umut ediyoruz.

         

        Son Rasmussen vakasından çok önceleri yakın geçmişimizde arkasında durulmayan sözlerle, kefaletlerle defalarca kandırıldık. İçinin nasıl ve neyle doldurulacağı belirsiz bir “model ortaklık” kavramıyla yeni hayal kırıklıkları yaşamamak için kararlı olmak, gözümüzü açık tutmak zorundayız.

         

        Hükümetimizi, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı partilerimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceğine ilişkin sorumluluk duygusu taşıyan herkesi bu kritik konuda birlikte olmaya, tuzağa düşmemeye çağırıyoruz.

         

         

        Nuri GÜRGÜR

         

        Türk Ocakları Genel Başkanı

         


Türk Yurdu Mayıs 2009
Türk Yurdu Mayıs 2009
Mayıs 2009 - Yıl 98 - Sayı 261

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele