Türk Ocakları - MEB İlişkileri - 2

Mart 2009 - Yıl 98 - Sayı 259

                 Cumhuriyet yönetimi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen 1928 yılında yapılan harf inkılâbından sonra yayın hayatını canlandırabilmek gayesiyle kendi neşriyatı dışında özel kesimce çıkarılan dergi ve kitaplardan belli bir miktarda satın alarak genel ve okul kitaplıklarına gönderilmesini temin etmiştir. Bu maksatla Ankara’da Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından neşredilmekte olan Türk Yurdu dergisinin okul kitaplıklarında bulunması faydalı görülerek lise, ortaokul ve öğretmen okullarına gönderilmek üzere 1 Haziran 1930 tarihinden itibaren 260 adet abone olunması Talim ve Terbiye Kurulu’nun 15.7.1930 tarih ve 97 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

         

                Kararı veren kurul, o tarihte Millî Talim ve Terbiye Dairesi adını taşımaktadır. Kurulun tarihinde birkaç isim değişikliği olmuştur. Kararın kabul edildiği toplantıda, Kurula üyelerden A. Tevfik Bey[1] vekâleten başkanlık etmiş, üyeler ise Mehmet Rüştü[2] ve İhsan(Sungu)’dur[3].


         

         

        

        


        

        [1]  Ahmet Tevfik Göymen 1887 yılında Selanik’te doğmuştur. İlk ve orta öğreniminden sonra İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi’nden mezun olmuştur. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra mesleki bilgisini artırmak üzere Fransa’ya gitti. Grenoble Üniversitesi Fen Fakültesi’ni bitirdi.1927-1935 yılları arasında Milli Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde ek görevle öğretmenlik yaptı. 1935 yılında Meteoroloji Enstitüsü Müdürü oldu. Bu teşkilatı Genel Müdürlük haline getirerek ilk müdürü oldu. Fen bilimleri alanında muhtelif eserleri bulunmaktadır.1949 yılında vefat etti.


        

        [2]  Mehmet Rüştü Uzel,1891’de Bursa’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde yapmıştır. Yüksek öğrenim için Fransa’ya gönderilmiş, Clermont-Ferrand Üniversitesi’nden 1913’te mezun olmuştur. Mesleğe Kastamonu Lisesi’nde fizik-kimya öğretmeni olarak başlamış, İstanbul Erkek Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesi’nde çalışmıştır. Meslek okullarının il yönetimlerinden Bakanlık bünyesine alınmasından sonra 1927 yılında Yüksek ve Mesleki Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. 1930-1933 yılları arasında Milli Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Mesleki Teknik Öğretimin ayrı bir Genel Müdürlük haline getirilmesinden sonra 1941 yılına kadar bu görevde bulundu. 1941’de Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarı tayin edilerek 1950’ye kadar bu görevde kaldı. 20.1.1965 tarihinde vefat etti.


        

        [3]  İhsan Sungu (1881-1946), İstanbul Mercan İdadisi ile Mülkiye Mektebi mezunudur. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yapmıştır. 1926’da yeni kurulan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine getirilmiştir. 1930’da Kurul Başkanı olmuştur.1931- 1946 yılları arasında Bakanlık Müsteşarlığı yapmıştır. Türk Milli Eğitim tarihinde iz bırakan yöneticilerden olmuştur.


Türk Yurdu Mart 2009
Türk Yurdu Mart 2009
Mart 2009 - Yıl 98 - Sayı 259

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele