TBMM Başkanı’nı Görevini Yapmaya Davet Ediyoruz

Aralık 2010 - Yıl 99 - Sayı 280

                    TBMM’de dün bir ilk yaşanmış, millî devletimizin, cumhuriyetimizin, millî egemenliğimizin ve millet iradesinin kalpgâhı etnikçi ve bölücülerin saldırısına maruz kalmıştır.

         

                    Herkes bilmelidir ki, milletvekili sıfatına sahip olmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nı ve yasalarını pervasızca çiğnemek, Türkiye Devleti’ne meydan okumak hakkını vermez.

         

                    Bu güruh yasaların uygulanması hususunda  giderek artan tereddüt ve kararsızlıklardan cesaret alarak, her gün daha saldırgan hale geliyor. Son vukuatını meclis çatısı altında yapan kişinin sadece son bir yıl içerisinde çeşitli vesilelerle nasıl bir dil kullandığını, devleti ve güvenlik güçlerini nasıl tehdit ettiğini gazete haberlerinden biliyoruz. Bunlar suç teşkil eden bu beyanlarının Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı gereğince yapılmadığından gemi azıya aldılar; marifetlerini Yüce Meclis’in çatısı altında sergilemeye başladılar.

         

                    Bu yapılanların fikir ve düşünce özgürlüğüyle alâkası yoktur. Bunlar ırkçı, kabileci, etnikçi bir siyasî projenin hezeyanlarıdır. PKK’nın yıllardır silahlı zorbalıkla, terör yöntemiyle sergilediği ve binlerce insanımızın canına mal olan etnik fitne bu örgütün milletvekili sıfatını taşıyan militanları tarafından TBMM içerisinde yürütülmeye çalışılıyor.

         

                    Türkiye’de çeyrek yüzyıldır akan kanların baş sorumlusu bu şoven ve bağnaz tutumdur. Bu zihniyet problemin çözülmesinin önündeki en büyük engeldir.

         

                    Herkes gerçekleri olduğu gibi görmeli, ütopik beklentilerle, hayallerle, zanlarla ne kendini ne de kamuoyunu yanıltmaya kalkışmamalıdır. PKK’nın silahlı baskısı devam ettikçe, terör örgütünün dağdaki ve şehirlerdeki varlığı kontrol altına alınmadıkça, bölge halkı iradesini özgürce sergileyebileceği bir ortama kavuşmadıkça, çözüm adına atılacak her adım havada asılı kalacaktır.

         

                    Meclis’te yasalara ve devlete meydan okumaya kalkışanlar, bu cesareti silahlı terör örgütünün varlığından alıyorlar. Etnik fitneyi TBMM’ye intikal ettirmeye ve bunu sürdürmeye kararlı görünenlere karşı bu eylemlerin yasal gerekleri mutlaka yerine getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuk düzeninin var olduğu, yurttaş sıfatını taşıyan ve bundan yararlanan herkesin yasalara uymak zorunda olduğu herkes tarafından görülmelidir.

         

                    Yasaları kevgire döndürme niyetinde olanlara gerekli önlemler alınmadığı takdirde millî devletimizin temelleri kökünden sarsılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

         

                    Milletimizin tarihî ve siyasal varlığının, onurunun ve saygınlığının simgesi olan ve çok dar zamanlardaki muhteşem direnişiyle, “Gazi Meclis” unvanını hak eden TBMM’nin Sayın Başkanı’nı görevini yapmaya, yasaların gereğinin eksiksiz uygulanmasını sağlamaya davet ediyoruz.

         

         

                    TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ

         


Türk Yurdu Aralık 2010
Türk Yurdu Aralık 2010
Aralık 2010 - Yıl 99 - Sayı 280

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele