Türk Ocakları Genel Merkezi Basan Açıklaması

Ağustos 2010 - Yıl 99 - Sayı 276

                    Türkiye’yi baştanbaşa kana bulayacağını ilan eden ırkçı-bölücü terör bütün hızıyla devam ediyor. Hakkâri’de altı evladımızı daha şehit verdik. Doğrudan ülke bütünlüğünü hedef alan bu etnik fitneye karşı siyasî iradenin birlik ve bütünlük içinde gerekli tavır alamaması, bu hayati konu dururken gündemin önceliği olmayan polemiklerle tıkanması elem verici bir tablodur. Şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.

         

         

                    Anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yasa, 12 Eylül’de de referanduma sunulacak. Konu TBMM’de konuşulurken başlayan ve giderek şiddetlenen tartışmalar sonucu, esas mihverinden uzaklaşmış, “Hükümet’e güven oyu”na dönüşmüştür.

         

         

                    Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu konuyu etraflı şekilde görüşmüş, siyasî tartışmaların dışında kalmaya, kuruluşundan bu yana özenle koruduğu ilkesi bağlamında polemiğe girmemeye karar vermiştir.

         

         

                    Anayasa sistemimizin 61 Anayasası’ndan itibaren başlayan, 82 Anayasası’nda da giderilmeyen çok ciddi problemlerinin bulunduğunu biliyoruz. Öncelikle “kurucu iktidar” konumundaki yasama organıyla “kurulu iktidarlar”, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargı Organları arasında yetki paylaşımı meselesinin çözümlenmeyişi demokratik düzen ve mili irade adına sıkıntılar doğurmaktadır.

         

         

                    Anayasa Mahkemesi’nin 2008’deki kararıyla yetkilerini soyut mülahazalarla, yorumlarla genişletmesi, Anayasa’da yapılan değişiklikleri esastan incelemesi, son kararında da bunu içtihat hâline getirmiş olması, “aktivist” bir yaklaşımla “yargıçlar yönetimi (jüristokrasi)” oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Yargı’nın, özellikle HSYK’nın doğrudan tartışmalara katılması sonucu, siyasallaşması, kamplaşmalar oluşması toplumun düzenini ve huzurunu bozar; güveni sarsar. Bu durumdan ülkemiz adına büyük endişe duyuyoruz.

         

         

                    Anayasa değişikliği çok ciddi bir meseledir. Siyasî merkezler arasında asgari seviyede bile olsa görüş birliği sağlamadan yapılacak girişimlerin umulan faydaları sağlamayacağını, tam tersine problemleri ağırlaştıracağını düşünüyoruz.

         

         

                    82 Anayasası’nda yapılışından beri mevcut olan eksiklikler, hatalar sonraki dönemlerde yapılan değişiklerle ortadan kalkmamış, aksine metnin bütünlüğü, dili ve içeriği büsbütün bozulmuştur. Bu gerçek siyasî merkezler tarafından görülmeli, köklü bir değişiklik için bir an önce ortak çalışmalar başlatılmalıdır. Konu siyasî polemiklerden olabildiğince uzak tutularak, milletimizin benimsediği, ihtiyaçlarımızı karşılayabilen, uzun süre değiştirilmesine ihtiyaç duyulmayan “millî bir eser” niteliğine sahip Anayasa bir an önce yapılmalıdır.

         


Türk Yurdu Ağustos  2010
Türk Yurdu Ağustos 2010
Ağustos 2010 - Yıl 99 - Sayı 276

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele