Yüzüncü Yılında Türk’ün Yüz Akı Çanakkle İmtihanı

Mart 2015 - Yıl 104 - Sayı 331

        Birinci Dünya Savaşı Türk milleti için önemli bir dönüm noktası oldu. Son asırlarda dünyanın güç dengeleri değişti ve Türklerin karşısında Avrupa devletleri sanayi devrimi ve sömürgecilik vasıtasıyla üstünlük kurdular. İngiltere öncülüğündeki güçler hasta adam olarak adlandırdıkları Osmanlı Devleti’nin topraklarını ve zenginliklerini paylaşmak için fırsat kollamaya başladı. Onlar için artık Osmanlı kolay lokma idi. Büyük bir deniz gücüyle Çanakkale boğazından geçerek payitahtı teslim alacaklar ve kolay bir şekilde Türk topraklarını paylaşacaklardı. Fakat beklemedikleri bir direnç ve savunma ile karşılaştılar. Osmanlı kuvvetleri Çanakkale’de düşman gücünü püskürttü ve geçmelerine izin vermedi. Tam anlamıyla bir boğaz harbi yaşandı ve şanlı bir savunma yapıldı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Çanakkale Şehitlerine” başlıklı şiirinde “Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi” diyerek bu savunmanın muhteşemliğini anlattı. Çanakkale’de işgal orduları bozguna uğradı ve geri dönmek zorunda kaldılar. Böylece tarihin seyri dönmüş oldu. Bu zafer dünyadaki birçok olayı ve gelişmeyi etkiledi.

        
Türk Yurdu olarak 100. yılında Çanakkale Savaşlarını bir dosya olarak okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz. Dosyamıza yazılarıyla katkı sağlayan değerli bilim adamları konunun farklı cephelerini incelediler. Prof. Dr. Bayram Akça, Doç. Dr. Ömer Çakır, Yrd. Doç. Dr. Bülent Akbaba, Tarık Torun, ve Dr. Mustafa Çetin ilmi ve edebi yazılarla önemli katkılar verdiler.

        
Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bayram Akça, Alman Subayı Binbaşı Mulman’ın “Çanakkale Muharebesi” adlı eserine göre Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal’in yerini ele almaktadır. Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları adlı eserin sahibi Karatekin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ömer Çakır da dönemin gazetelerinde yeni keşfettiği mektupları dergimiz okuyucusu ile ilk defa paylaşmaktadır. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Akbaba “Karagöz” dergisinde yer alan Çanakkale Savaşları konulu karikatürleri muhteva tahlili ile ele almaktadır. Tarık Torun, “Bir İman Çanakkale”, Muhsin İlyas Subaşı “Çanakkale İçimde Kaç Misale Bürünür” adlı şiirini, dergimiz için kaleme aldı. Dr. Mustafa Çetin Çanakkale üzerine çekilen filmlerin genel bir değerlendirmesini yaptı.

        
Bu vesileyle vatanımızı korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

        
Türk Yurdu


Türk Yurdu Mart 2015
Türk Yurdu Mart 2015
Mart 2015 - Yıl 104 - Sayı 331

Basılı: 10 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele