Halil Ethem’in Mektubu

Şubat 2010 - Yıl 99 - Sayı 270

          Müze dosyası münasebetiyle Türk müzeciliğinin kurucusu olarak kabul edilen Osman Hamdi’nin kardeşi Halil Ethem Eldem’in arşivimizde bulunan bir mektubunu gün ışığına çıkarıyoruz. Halil Ethem’in nesebi Sakız adasında Rum bir ailenin çocuğu olarak doğan İbrahim Edhem Paşa’ya dayanmaktadır. İstanbul’a esir olarak getirilen İbrahim Edhem’in, Koca Hüsrev Paşa tarafından satın alınmasıyla, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde devlet yönetiminde ve kültür hayatında önemli bir yer tutan geniş bir ailenin temelleri atıldı. Avrupa’ya gönderilen ilk üç öğrencinin arasında bulunan İ. Edhem, Osmanlı döneminde sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Onun çocukları Osman Hamdi (1842-1910), İsmail Galip (1848-1895) ve Halil Etem (1861-8.11.1938) Türk kültür ve sanatında önemli yer tutarlar.[1]

         

                   Halil Ethem, İstanbul’da doğmuş, Üniversite tahsilini ve doktora çalışmalarını Berlin, Zürih, Bern ve Viyana Üniversitelerinde yapmıştır. İstanbul Tarih ve Asarı Atika Müzeleri Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Tarih, arkeoloji, müzecilik ve numizmatik konuları ilgili alanı dâhilindedir. IV ve V. dönemlerde İstanbul milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştur. Evli ve iki çocuklu idi. Vefat ettiğinde İstanbul milletvekilliği görevinde idi.

         

        Milletvekilliği esnasında İngiltere’de 30.6.1936 tarihinde toplanacak olan numizmatik konulu ilmi kongreye delege olarak gönderilmesinin kararlaştırılması üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’a gönderdiği mektupta sağlık meseleleri sebebiyle katılamayacağını bildirmektedir.


         

        

         

        

         

        


        

        [1] Aile hakkında özek bilgiler için bk.Beşir Ayvazoğlu,Deli Corci’nin oğulları ve torunları,Zaman,15.5.2008


Türk Yurdu Şubat 2010
Türk Yurdu Şubat 2010
Şubat 2010 - Yıl 99 - Sayı 270

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele