Seraba Harcanmış Bir Ömür

Ekim 2011 - Yıl 100 - Sayı 290

        1953 veya 54 yıllarında idi. Trabzon’da lise son sınıf talebesi idim. Gökhan Evliyaoğlu Trabzon’a gelmişti. Trabzon’dan evli idi. O sıralarda yeni bir şiir kitabı yayımlanmıştı. “Kostantiniye Kızılelması.” İmzalayıp bana verdi. Tanışmamız ve sohbetimiz kısa süre sonra dostluğa dönüştü. 1955 yılında İstanbul’a geldiğimde, kendisini ziyaret ederek aynı fikrin iki insanı olarak düşüncelerimizi ortaya koyuyorduk. Gazeteciliğinin yanında tasavvufa da meyli vardı. Bunda Fethi Gemuhluoğlu’nun tesiri olduğunu zannediyorum.

        Malatyalı bir ailenin çocuğu idi. Ağabeyi Kâmuran Evliyaoğlu, kendisi gibi düşünmeyen, ilerlemiş yaşına rağmen gençlik kolları başkanlığı yapan devrimci ve Atatürkçü bir kişi idi.

        Kendisiyle 1960-61-62 yıllarında Son Havadis ve Yeni İstanbul gazetelerinde birlikte çalıştık. Gazetenin sahibi Hâmi Tezkan, Gökhan Evliyaoğlu ise Peyami Safa ile münavebeli olarak başyazıları yazıyordu.

        Atak, heyecanlı, coşkulu kabına sığmayan bir tavrı vardı. Güzel konuşurdu. Hitabeti müthişti. Milletvekili olduğu 1961-65 döneminde Millet Meclisi’nde yaptığı konuşma, uzun yıllar insanların hâfızasını işgal etti.

        1962 yılında o dönemin en etkin mecmualarından biri olan “Düşünen Adam”ı çıkardık. Dergi haftalık idi. Ben de derginin yazı işleri müdürlüğünü yürütüyordum.

        1960 ve sonrası askeri yönetim dönemindeki demokrasi mücadelesi ile haklı bir şöhret edinmişti.

        Daha sonra Çalışma Bakanlığı kanalı ile Almanya’ya ateşe olarak gitti. Dönüşte üniversitelerde dersler verdi. Filozofça şiirler yazdı. Düşüncelerinde değişimler yaşadı. Elektronik dergi işleriyle meşgul oldu. Bir ara parti denemesinde bulundu. Başarılı olamadı. Siyasetten kopmadı, ama içinde de olmadı.

        Türk milliyetçiliği tarihinde Gökhan Evliyaoğlu’nun hizmetleri vardır. Yetenekleri olan, kabiliyetini kullanamayan Gökhan Evliyaoğlu, ihtirası, kendisinin toplumdaki esas yerine gelmesini engelledi. Vaktiyle bağlı olduğu şeyhi Abdülaziz Bekkine’den uzaklaşması, oğluna Aziz adını koyması, geçmişte kalmış düşünce kırıntıları olarak mütalaa edilmelidir.

        Her şeye rağmen Gökhan Evliyaoğlu dürüsttü. 20 Ağustos’ta vefat etti. Allah rahmet eylesin.

         

        

         

        1962 Yılında Yapılan Afşın Sançar Yazı Müsabakası’nın Sonuçları Açıklandıktan Sonra Yeni İstanbul Gazetesinin Ankara Temsilciliği Önünde Çekilen, Benim de Jüri Üyesi Olduğum, Bu Fotoğrafta: Haluk Karamağaralı, M. Zeki Sofuoğlu, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Refet Körüklü, Gökhan Evliyaoğlu, Nejdet Sançar, Eşi Reşide Sançar, Servet Asya, Halide Nusret Zorlutuna, Galip Erdem, Vehbi Ünal, Adnan Ötüken Ve Ödül Alan Gençler Görülmektedir.


Türk Yurdu Ekim 2011
Türk Yurdu Ekim 2011
Ekim 2011 - Yıl 100 - Sayı 290

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele