Millî Egemenlik ve Türk Yurdu

Nisan 2014 - Yıl 103 - Sayı 320

        Bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Çağdaş medeniyetin insanlara sunduğu değerler arasında, demokrasinin önemli bir yeri var. Türk Yurdu’nun yayımlanmaya başlandığı yıllarda dünyada egemen yönetim tarzı, hanedanlıklara dayalı monarşilerdi. Avrupa, bu konuda öncü oldu ve devletler, millet olgusu üzerine tekrar şekillendi. Bu esnada milliyetçilik akımları dünyayı etkiledi. Türkler, Osmanlı hanedanlığı eliyle egemen oldukları toprakları ve devletlerini korumakta zorluk çektiler. Türkçü aydınların geliştirdiği millî fikir hareketi ile Türk milletini temele alan bir siyaset tarzı benimsenmek zorunda kalındı. Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yol böylece açılmış oldu. Düşman işgaline uğrayan vatan topraklarında başlatılan Kurtuluş Savaşı için tek meşru dayanak, Türk milleti oldu. Türk milletine dayanan Millî Kurtuluş Hareketi, bunu tescillemek için Ankara’da bir Meclis topladı. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan bu Meclis’e Türkiye Büyük Millet Meclisi adı verildi ve millî devlete açılan kapımız oldu.

         

        Bazıları, “millet” gerçeğini görmezden gelse de bugünkü varlığımız buna bağlı. Millet olmadan demokrasi de olmaz, devlet de olmaz. Bir dönem enternasyonalist akımların etkisinde kalmış kesimler bile millet gerçekliğinin derin gücüyle yüzleşiyorlar. Kimisi “ulusalcı” oluyor kimisi “tek millet”, “tek bayrak” nutukları atıyor. Sorun, düşünce dünyalarında milliyetçiliği sindirememeleri veya samimi olmamaları noktasında düğümleniyor. Bugünkü Türk devleti ve Türk demokrasisi, milletimiz için büyük bir nimet ve bunun farkında olma konusunda sıkıntılarımız var. Çeşitli sebeplerle Türk milletine zarar veren o kadar çok kişi ve kuruluş var ki, insanlar bunları ayırt etmekte zorluk çekiyor. Aydınlar bu konuda görevlerini yapmak zorunda. Türk Yurdu dergisi, sayfalarında bu görevi ifa etmeye çalışıyor. Siz değerli okuyucularımızdan aldığımız güçle Türk milletinin ufkunu aydınlatma çabamız devam ediyor.

        

        Türk Yurdu dergisi, bilindiği gibi Türk Ocakları Derneğinin yayın organı. Nisan ayında Türk Ocaklarının 43. Olağan Genel Kurulu heyecanı yaşanıyor. Türk milliyetçiliği düşünce hareketinin öncüsü ve merkezi durumundaki Türk Ocakları, şubeleri ve genel merkez kurullarıyla bir araya gelecek. Hem yönetim kadrolarını belirleyecek hem de ülke meselelerini istişare edecek.

         

        Türkiye, tarihin birçok döneminde olduğu gibi yine sıkıntılı günler yaşıyor. Bu sıkıntılı günlerden çıkmanın yolu, Türk milletine inanan ve kendisini Türk milletine adayan dava insanlarının her konuda başarılı olacak yollar bulmalarından geçiyor. Türk milliyetçisi fikir insanları, sanatçılar, siyasetçiler, girişimciler ve kurum yöneticileri çağın gerektirdiği yöntem ve araçları en iyi şekilde kullanarak hedeflerine odaklanmak zorunda. Bunun için bir seferberlik ve dayanışma şart. Seviyesiz eleştiriler ve şahısları hedef alan saldırılar, sadece insanların ulvi gayelere yönelen azim ve gayretlerini törpüler. Türk milliyetçileri, Türk milletinin tarihten getirdiği büyük ve kutsal mefkûresini bir bayrak olarak en yüksek burçlara dikmek azmindedir. Bu büyük ülküye inanmayanlar zaten gündelik işlerin telaşında birbirini kırarlar. Ocağımızın Genel Kurulunun daha güzel hizmetlere vesile olması dileğiyle bütün okuyucularımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni ve daha güzel Türk Yurdu sayılarında buluşmak dileğiyle…


Türk Yurdu Nisan 2014
Türk Yurdu Nisan 2014
Nisan 2014 - Yıl 103 - Sayı 320

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele