Uluslararası İlişkiler Teorileri: Temel Kavramlar

Şubat 2014 - Yıl 103 - Sayı 318

        Türk dış politikası son yıllarda kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri olmuştur. 90’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında Türk kamuoyu Avrupa Birliği sürecine odaklanmış, günlük hayatın en fazla konuşulan konusu haline gelmişti. 2000’lerin ortasından itibaren “eksen kayması” tartışmalarıyla birlikte Türkiye’nin Orta Doğu politikası ve vizyonu ana gündem maddesi haline geldi. Bunun yanında “Afrika açılımı”, “Latin Amerika açılımı” tarzı gelişmeler de konuşulan konular arasında yer aldı. Son yıllarda patlak veren Arap Baharı ve Suriye’deki iç savaş bu süreci daha da hızlandırdı.

         

        Bütün bu gelişmeler neticesinde, uluslararası ilişkiler disiplinini ülkemizde çok hızlı şekilde ön plana çıkarmaya başladı. Türk üniversiteleri ve akademisyenleri de bu bağlamda uluslararası ilişkilerin değişen yapısını kavramaya yönelik çalışmalar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Hızla gelişen bu değişim esnasında çeşitli kafa karışıklıklarının ve fikir çatışmalarının olması kaçınılmazdır. Dış politikayı oluşturan unsurlar sıralandığında güç, ekonomi, üretim ilişkileri, kimlikler, tarihsel süreç, sistemin yapısı, bireyler, siyasi partiler, ideolojiler, şirketler gibi birçok fikir söylenmektedir. Gerek dünyadaki gerekse de Türkiye’deki akademik çevrelerde ortaya çıkan bu durum, şayet sağlıklı analiz edilmezse kakofoni gibi durabilir.

         

        Uluslararası ilişkiler teorileri işte bu kakofoniden senfonik bir eser çıkarmak için gerekli olan en önemli araçlardan biridir. Günümüz Türk kamuoyunda da böylesine bir kakofoninin var olduğu görülmektedir. Söz gelimi, Suriye’deki iç savaş ve buna karşı Türkiye’nin aldığı pozisyon gerek bu politikanın destekçileri gerekse de karşıtları tarafından uluslararası politika bağlamından çok uzak tarzda analiz edilmektedir. Benzer şekilde Mısır konusunda, olaylar tamamen Türkiye’deki siyaset üzerinden okunmakta, sınırlı sayıdaki bölge uzmanının analizi gürültüde kaybolup gitmektedir. Elinizdeki bu kitap söz konusu kakofoninin giderilmesine ve Türkiye’nin artan uluslararası ilişkiler uzmanı ihtiyacına katkı sunmak amacıyla her biri alanında uzman, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitim gören genç akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.

         

        Her teorinin felsefi altyapısı, insan doğasına bakışları, savaş, devlet, düzen/değişim, hegemonya, anarşi gibi kavramlara bakış açıları ve hangi analiz düzeyini tercih ettikleri incelenecektir. Böylece okuyucular uluslararası ilişkilerdeki farklı teorilerin kaynağının nereden geldiğini anlayacak, dünya siyasetini daha sağlıklı bir şekilde analiz etme fırsatını bulacaktır.

         

        Hiçbir çalışma tek başına bir alanı doldurmaya yeterli olmasa da kitabı okuduktan sonra dış politikada daha sağlıklı analizler yapılacaktır. Bilhassa uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere konuyla ilgilenen herkesin kütüphanesinde bulundurması gereken bir kitap.

         


Türk Yurdu Şubat 2014
Türk Yurdu Şubat 2014
Şubat 2014 - Yıl 103 - Sayı 318

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele