Türk Sosyolojisinin 100. Yılında Ziya Gökalp - Türk Yurdu Yazıları

Türk Sosyolojisinin 100. Yılında Ziya Gökalp - Türk Yurdu Yazıları

Ziya Gökalp, tartışmasız sosyolojinin ülkemize girişi, kurulması ve yaygınlaşmasını sağlayan en önemli isimdir. O sosyolojiyi Osmanlı devletinin ve toplumunun içinde bulunduğu durumu anlamak ve çözebilmek üzere bir imkân olarak değerlendirmiştir. Gökalp, dönem içerisinde Türkçülük olarak adlandırılan Türk milliyetçiliğinin de öncü düşünür ve teorisyenlerindendir. 1914-1915 öğretim yılında Ziya Gökalp’ın öncülüğünde İstanbul Darülfünunu edebiyat şubesi’nin ders programlarına “İlm-i İçtima-i” (sosyoloji) dersi konulmuştur. İdrak etmekte olduğumuz sene Türk sosyolojisinin 100. yılına tekabül etmektedir. “Türk Sosyolojisinin 100. Yılında Ziya Gökalp - Türk Yurdu Yazıları” adını verdiğimiz bu kitap Türk Yurdu dergisini 104 yıllık külliyatı arasından derlenmiştir.